Xà thép V75x8x1660 (02 ốp)
Chất liệu: thép CT3 nhúng kẽm nóng, chiều dày trung bình lớp mạ 80µm