Bulon mạ kẽm nhúng nóng

Vật liệu: Thép CT3

Chiều dày trung bình lớp mạ kẽm: 80 micron