Code (collier) f 280 / 21 dùng để bắt ống PVC hoặc ống STK f21 vào trụ